Källaren (inklusive tvättstuga/cykelrum) avstängd mellan 27:e och 29:e april

Berör boende på Bjurholmsplan 30/ Bjurholmsgatan 32

Läs mer här (inloggning)