Påminnelse från Com Hem

Com Hem vill återigen påminna om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår om två veckor, den 8 september 2020.

 


Informationstexten i tv-rutan på de analoga kanalerna

Com Hem har de senaste veckorna visat en rullande informationstext i bild på de analoga tv-kanalerna, för att uppmärksamma de som fortfarande tittar analogt att det är dags att ändra till digital-tv. Byter man inte till digital-tv, kommer man framöver att inte kunna se på tv. Ser man inte texten på sina tv-kanaler, behöver man inte göra något, då tittar man redan på dessa kanaler digitalt.

 

Information för boende

 comhem.se/digitalisering har Com Hem samlat information om digitaliseringen samt svar på frågor och instruktioner för hur man får digital-tv hemma.

LÄS MER

Boende kan också nå Com Hem via deras Kundservice.