Rensning av allmänna utrymmen på vind och i källare

Berör Bergsunds strand 33-35 & 37-39 samt Folkskolegatan 24

Läs mer här (inloggning)