Välkommen till din nya lägenhet och till L E Hellstedt AB

 
Vi hoppas att lägenheten och L E Hellstedt kommer att uppfylla dina förväntningar.

Kom ihåg att teckna hemförsäkring!
Hemförsäkringen ska täcka ditt lösöre och dina inventarier vid t ex brand eller översvämning. Den ska även täcka eventuella skadeanspråk p g a olycka eller försumlighet. Hyresvärdens försäkring täcker endast fastigheten.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Lycka till med ditt nya boende!