Välkommen till L E Hellstedt fastigheter

 

 

 

Vår hemsida

- med stöd för att surfa på mobilen.
Här kan du ladda ner blanketter, göra felanmälan och ansöka om autogiro, logga in på
Mina sidor för att se dina avier m.m.

 

Under våren 2024 byter vi affärssystem vilket kommer innebära att det under en övergångsperiod
kommer finnas två portaler att logga in på som hyresgäst. Information kring hur inloggning skapas
till den nya portalen kommer när den första aviseringen görs i det nya systemet. 

  

  

Bostadsförmedling

Vi har ingen bostadskö hos oss, varken intern eller extern, utan hänvisar till Bostadsförmedlingen.

 

 

Aktuellt

Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam

Våra fastigheter i Stockholm stödjer Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam (f.d. Nattjouren)

Om du träffar en person som behöver hjälp som befinner sig i eller utanför fastigheten kan uppsökarna tipsa om boende för natten eller erbjuda en sovsäck.

Ring: 020-78 78 60

Ring 112 om en person är allvarligt sjuk, skadad eller uppträder hotfullt.

Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam söker upp och ger stöd åt personer som lever i hemlöshet på Stockholms gator. Uppsökarteamet rör sig i Stockholms gatumiljö, tunnelbana och parker där de hjälper människor med information, råd, stöd och assistans att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast. 

Uppsökarteamet är vana vid att möta personer som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller befinner sig i en svår livssituation. De samarbetar med hemlöshetsmottagningen, Stockholms akutboenden, socialjouren, polisen, boendeakuten och akutsjukvården.