Välkommen till L E Hellstedt fastigheter

 

Här kan du ladda ner blanketter, ansöka om autogiro, logga in på
Mina sidor för att se dina avier, göra felanmälan m.m.

 

Nya hyresgästportalen inklusive felanmälan 

 

Gamla hyresgästportalen 

 
 

Under våren 2024 byter vi affärssystem vilket innebär att det under en övergångsperiod 
kommer finnas två portaler att logga in på som hyresgäst.


Observera
att det i den gamla portalen (knappen till höger) endast visas avier och fakturor tom sista mars 2024.
Alla aviseringar och faktureringar för perioder from 1 april visas i den nya portalen (knappen till vänster).

All felanmälan görs nu i den nya hyresgästportalen.

För att registrera ditt användarkonto i den nya portalen, klicka här.
Din personliga aktiveringskod har kommit med aviseringen i mars 2024 avseende aprilhyran. 

 

 

Aktuellt

Bostadsförmedling

Vi har ingen bostadskö hos oss, varken intern eller extern, utan hänvisar till Bostadsförmedlingen.

 

 

Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam

Våra fastigheter i Stockholm stödjer Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam (f.d. Nattjouren)

Om du träffar en person som behöver hjälp som befinner sig i eller utanför fastigheten kan uppsökarna tipsa om boende för natten eller erbjuda en sovsäck.

Ring: 020-78 78 60

Ring 112 om en person är allvarligt sjuk, skadad eller uppträder hotfullt.

Stockholms Stadsmissions Uppsökarteam söker upp och ger stöd åt personer som lever i hemlöshet på Stockholms gator. Uppsökarteamet rör sig i Stockholms gatumiljö, tunnelbana och parker där de hjälper människor med information, råd, stöd och assistans att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast. 

Uppsökarteamet är vana vid att möta personer som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller befinner sig i en svår livssituation. De samarbetar med hemlöshetsmottagningen, Stockholms akutboenden, socialjouren, polisen, boendeakuten och akutsjukvården.