Gården mellan Cirkelvägen 3–9/ Gubbängsvägen 84–88

Information kring kommande markarbeten

På grund av gropar i marken på gården kommer vi att utföra en del markarbeten för att åtgärda detta. Företaget GW Asfalt Trädgårdsanläggningar AB har fått uppdraget att utföra arbetet. De kommer att skrapa bort det övre lagret av gården och därefter lägga på och packa nytt grus på ytan. Därefter utförs en del kringarbeten så som nytt parkeringsskydd, uppmärkning av parkeringarna, justering av brunnen nere vid cykelrummet, målning av räcket på Gubbängsvägen 88 m.m.

Arbetet kommer att starta vecka 23, måndagen den 3/6–2024.

OBS! Mellan datumen 3/6–6/6- 2024 kan inga bilar stå på parkeringen.
Då kommer de skrapa och fylla på med grus.

Därefter kan ni parkera på er plats igen, men mellan dessa datum hänvisar vi till parkering på gatan för att de ska kunna åtgärda marken.


Med vänlig hälsning
LE Hellstedt AB