Utökade Corona-restriktioner - felanmälan

Den 29/10–2020 kom det skärpta allmänna råd gällande Covid-19

Vi ber Er därför att i nuläget endast anmäla akuta ärenden. Vi vill i den mån det går, undvika fysiska möten mellan hantverkare och hyresgäst. Om det skulle uppkomma ett akut ärende ber vi Er att hålla ett stort avstånd till den som kommer till Er och ska åtgärda felet, alternativt tillfälligt går ut från lägenheten när tillämpligt, för att undvika kontakt.

Besiktningar kommer i nuläget endast att utföras vid avflytt, då liknande förhållningssätt kommer att tillämpas.

Tack för visad hänsyn och förståelse!