Andrahandsuthyrning

Blanketter och info

Vi behandlar förfrågningar så fort vi kan.
Under juni- augusti samt december-januari kan handläggningstiden ta längre tid p g a semester.

 

Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändrades reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. I bifogat dokument finner du de viktigaste reglerna du som hyresgäst bör känna till. Notera att andrahandsuthyrningar oavsett omfattning eller art kräver hyresvärdens medgivande. Olovliga andrahandsupplåtelser kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Bostadslägenheten får ej användas för annat ändamål än det avsedda, dvs bostad för hyresgästen, och hyresgästen har ej heller lov att inrymma utomstående om det innebär men för hyresvärden. Med men avses exempelvis ett större slitage av lägenheten, klagomål från grannar som känner sig oroade av ett ökat "spring" i fastigheten av okända personer samt ökad risk för ohyra etc. Såväl annan användning av lägenheten än avsedd, som men till följd av att hyresgästen inhyst utomstående personer i lägenheten, kan utgöra grund för förverkande och uppsägning av hyreskontraktet.

 

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för att ansöka om andrahandsuthyrning. 
Fullmakten fylls i av båda parter och alla handlingar bifogas ansökan och skickas till L E Hellstedt för behandling.

OBS! Läs noga igenom informationen för ansökan om andrahandsuthyrning innan blanketten fylls i.