Andrahandsuthyrning

Blanketter och info

Vi behandlar förfrågningar så fort vi kan.
Under juni- augusti samt december-januari kan handläggningstiden ta längre tid p g a semester.

 

Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand

Den 1 oktober 2019 började nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändrades reglerna för inneboende och lägenhetsbyte. I bifogat dokument finner du de viktigaste reglerna du som hyresgäst bör känna till.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för att ansöka om andrahandsuthyrning. 
Fullmakten fylls i av båda parter och alla handlingar bifogas ansökan och skickas till L E Hellstedt för behandling.

OBS! Läs noga igenom informationen för ansökan om andrahandsuthyrning innan blanketten fylls i.