Brandsäkerhet

För din säkerhet

 

Utrymning

Trapphuset utgör utrymningsväg. I utrymningsväg får det inte finnas blockerande eller brännbart material t ex barnvagnar, möbler, soppåsar eller tid­ningspapper. Alternativ utrymningsväg utgörs av räddningstjänstens stegutrustning som når bostaden via fönster eller balkong. Lägenheter som endast har fönster mot gården evakueras genom trapphuset.

Brandvarnare

Varje bostad ska ha minst en brandvarnare. Den bör kontrolleras / testas av lägenhetsinnehavaren minst en gång per år. Börjar den avge svaga signaler tyder detta på att batteriet börjar ta slut. Detta ska då omedelbart bytas, vid problem meddelas fastighetsskötaren.

Brandcellsgränser

En bostadslägenhet utgör en egen brandcell som ska motstå en brand i 60 minuter.

Brandfarliga varor – vätska och gas

I en bostadslägenhet får det endast finnas brandfarliga varor för hushållets behov.

Att tänka på

 • Förse din bostad med en handbrandsläckare, t ex en pulversläckare på minst sex kilo med effektivitetsklass 43A233BC och en brandfilt.

 • Lämna inte levande ljus obevakade.

 • Se över dina elektriska apparater och transformatorer/laddare.

 • Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i olja!

Om det börjar brinna

 • Rädda
  Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra som är i fara.
 • Varna
  Varna andra i närheten så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma
  När alla är i säkerhet ska du larma genom att ringa SOS Alarm på 112.
 • Släck
  Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden.

För ytterligare information:
https://www.msb.se/
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/
https://www.storstockholm.brand.se/