Förebygga inbrott

För din säkerhet


Att tänka på vid förebyggande av inbrott:

  • De flesta inbrott i lägenheter sker genom ytterdörren. Därför är det bra att låsa dörren (ej tillhållarlåset av utrymningsskäl) även när du är hemma.

  • Nästa ingångsväg är via fönster eller balkongdörr. Se till att dessa är stängda och låsta när du inte är hemma.

  • Forskning visar att det mest effektiva sättet att minska risken för inbrott är att starta grannsamverkan. Samverkan med grannarna bygger på att vara uppmärksam på ovanliga företeelser i området. Ställ gärna en vänlig fråga till okända personer om de behöver hjälp med något. Ofta besöker och utvärderar inbrottstjuvar sina objekt innan tillslag och därför kan det vara bra att vid misstanke notera okända bilars registreringsnummer, färg och modell. Det är också viktigt att grannar hjälps åt för att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma. Be därför någon att hålla uppsikt, ta in post och peta in post som sticker ut när du är bortrest. Var försiktig med att skylta på sociala medier att du ska resa bort.

  • Ge ALDRIG ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon du inte känner igen.

  • Tillse att port- och källardörrar alltid går igenom ordentligt efter er.