Lägenhetsbyte

Blanketter och info

Vi behandlar förfrågningar så fort vi kan.

Inga byten handläggs under sommarmånaderna samt runt julledigheten. Vi tar emot bytesansökan men den behandlas först efter dessa perioder. Bytena handläggs i den turordning de kommer in.

 

 

 

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för att ansöka om lägenhetsbyte. 
Denna fylls i av alla parter och samtliga handlingar bifogas ansökan och skickas till L E Hellstedt för behandling.

 

OBS! Läs noga igenom informationen för ansökan om lägenhetsbyte innan blanketten fylls i.