Om familjeföretaget L E Hellstedt

 

Historik

Företaget har anor sedan tidigt 1900-tal med bl.a. byggverksamhet i Ryssland under första världskriget. Den egentliga byggverksamheten i Sverige etablerades i mitten av 1920-talet med bildandet av L E Hellstedt AB.

 

Vi är ett familjeägt företag

Idag äger och förvaltar vi ett fastighetsbestånd i Stockholm och Enköping med huvudsaklig inriktning på hyreslägenheter samt även en viss del kommersiella ytor. LE Hellstedt AB är det förvaltande bolaget.

 

Vår filosofi

Verksamhetsfilosofin präglas av ett långsiktigt förvaltande av våra fastigheter.