Com Hem går över till digital-TV

Den 8:e september blir TV-utbudet helt digitalt

 

Se bifogad pdf för mer information om vad du som hyresgäst behöver göra.