Trivselregler

Allmänna regler för samtliga hyresgäster

 

Generella trivselregler

 • Det är extra viktigt att visa hänsyn till varandra mellan kl. 22.00 – 07.00. Anpassa därför volymen på tv, dator och stereo så att du inte stör övriga boende. Tänk även på att inte spola mycket vatten nattetid, då det kan störa Era grannar.

 • Borra och spika inte i väggen efter kl. 20.00.

 • Tänk på att det är lyhört i trapphusen så smäll inte igen lägenhets- eller hissdörr efter Er, speciellt inte sent på kvällen.

 • Det är förbjudet att ställa t ex möbler, barnvagnar, cyklar, mattor m.m. i trapphuset pga. brandsäkerhetsskäl. Det försvårar även för städpersonalen att städa ordentligt.

 • För allas trevnad är det inte tillåtet att ställa soppåsen utanför Er ytterdörr, den luktar och kan ibland även läcka.

 • Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen så som trapphus, hiss, tvättstuga, vind och källare. Släng inte heller Era fimpar ute på marken utan visa hänsyn mot Era grannar och plocka upp dessa.

 • Ha tillsyn över Era husdjur så de inte förorenar gårdar, springer lösa i fastigheten eller orsakar störande ljud.

 • Det är inte tillåtet att mata fåglar av hygieniska skäl, detta drar till sig skadedjur som möss och råttor.

 • Tvättstugan har alla hyresgäster gemensam tillgång till och ansvar för. Det betyder att Ni själv städar upp efter Er i tvättstugan. Den ska lämnas ren och fräsch, så som Ni själv vill tvätta i den. Vilka tvättregler som gäller hos Er hittar Ni i Er tvättstuga.

 • Anmäl genast fel och brister som uppstår i lägenheten. Om fel uppstår med en större skada som följd och Ni inte har anmält det, kan Ni bli ersättningsskyldig.

 

Trivsel på gård/ utemiljö

När det börjar bli varmt och fler vill använda gårdarna i det fina vädret, kommer här några saker att tänka på när man använder gårdarna för att alla ska trivas!

 • Alla får använda samtliga möbler som finns på gården, det inkluderar då även möbler som man satt dit själv.

 • Man kan aldrig passa platser på gården utan alla har tillgång till hela gården.

 • Tar man med saker ut på gården tar man även med dessa saker in. Det kan vara allt från skräp, matrester till leksaker och grillar.

 • Man får grilla på gården om man inte stör andra. Man ska förvara sin grill hos sig själv. Se till så att den är ordentligt släckt och kall innan man tar in den. OBS! Viktigt att uppdatera sig om det råder eldningsförbud och respektera detta.

 • Om man väljer att röka på gården ska detta ske på ett par meters avstånd till samtliga entréer till huset för att grannarna ska kunna passera utan att utsättas för rök. Också för att undvika att rök kommer in i lägenheterna via fönstren.

 • Samtliga fimpar ska tas med in igen eller slängas i soporna. Inga egentillverkade askkoppar ska lämnas på gården utan sådant ska tas bort direkt för allas trevnad.
 • Mata inte fåglarna! Det är trevligt med fåglar men samtidigt som man matar dessa så matar man även råttorna.

 • Tänk på att inte använda gården för sent då folk har sina bostäder/ sovrum i nära anslutning. Efter kl. 22 ska man hålla ljudnivån nere inomhus och samma gäller här.

 • Det är kul med leksaker, cyklar m.m. för barnen men alla vill inte att de ska belamra gården. Dessa saker ska förvaras inne i er bostad när barnen inte är ute och leker med dem. Alternativt i cykelrummet men då endast cyklar och inte andra leksaker.

 • Det är inte tillåtet att sätta upp egna gungor, klätterställningar, studsmattor m.m. på gården på grund av de säkerhetsföreskrifter som finns.

 

Tack för att Ni visar hänsyn till alla boende i huset och skapar en trevlig utemiljö!