Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 6 februari 2024

Berör flertalet adresser, läs mer i nyheten.

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm

Testerna utförs den 6 februari och förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.

Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott.

Lista över berörda adresser finner du här.