Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet

Berör Östermalm och Stora Essingen den 30 november. Flera områden berörs i början av december, länk till karta nedan.


Stockholm Exergi kommer att tillfälligt begränsa värmeuttaget i fjärrvärmecentralerna. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00.


För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott